Отпадъчни води

Системите за отпадни води по света са повредени и наближава краят на полезния им живот. Безизкопните ремонти и рехабилитационни решения са икономични и ефективни за връщането на нашите канализационни системи към живот.

Много от санитарните канализационни системи по света са близо до края на експлоатационния си живот; те имат дефекти като деформирани тръби, напукани тръби и изместени съединения, които водят до проникване на корени, инфилтрация и ексфилтрация, причиняващи множество проблеми, включително замърсяване на подпочвените води, подприщвания и надвишаване на капацитета на пречиствателните станции. Ремонтирането или подмяната на тези стари тръби по конвенционален метод с открит изкоп е скъпо, отнема много време и e интрузивно.

Доказаните, дълготрайни безизкопни методи за ремонт на тръби на HammerHead® за подновяване на стари тръби с влошено качество Ви позволяват да направите повече, за по-малко време, с по-малко нарушения, като по този начин спестявате разходите за обширни изкопни работи и възстановяване на повърхността. За качествено оборудване и консумативи, както и нямаща равна на себе си подкрепа на терен, изпълнителите на канализационни работи и общините се обръщат към HammerHead Trenchless.

Независимо дали става дума за рехабилитация на мрежата с нашата система RS CityMain® или RS CityLiner™ за облицовка с втърдяване на място или подмяна на водопроводни линии, продуктите за безизкопна рехабилитация и подмяна и експертен опит на HammerHead Trenchless са на разположение в подкрепа на нуждите на пазара на отпадъчни води, сега и в бъдеще.

parallax background

При нас ще намерите професионална HammerHead Trenchless техника за продажба и под наем