RS CityLiner®

Тръба с втвърдяване на място (ТВНМ - CIPP)

RS CityLiner се използва за рехабилитация на гравитачни битови и дъждовни канализационни тръби и дренажни тръби с диаметър от 6 до 48 инча. С несравними предимства, включително смоли без стирен за безопасен, екологично чист монтаж, RS CityLiner дава възможност да се подготвят и монтират ТВНМ облицовки директно на работната площадка с увереност за постоянно качество всеки път.

Основни характеристики

Характеристики

RS CityLiner не представлява опасност за околната среда; неговата епоксидна смола е без стирен, опасни замърсители на въздуха и емисии на летливи органични съединения. Системата осигурява надеждна, дълготрайна конструктивна якост и има широк спектър на химическа устойчивост.

Приложение

RS CityLiner се използва за възстановяване на гравитачни тръби с диаметър от 6 до 48 инча. Съвместима е с тръби от всякакъв материал и показва отлична устойчивост на абразия. Употребата й в промишлени канализации зависи от пренасяните вещества и работната температура. RS CityLiner обикновено се монтира на дължини около 500 фута и без затруднения се справя с наклонени участъци до 45° и извити съединения до 10%.


Монтаж

Приемната тръба се почиства преди монтажа на облицовката, като обикновено се използва вода под високо налягане. Почистването е важно, за да се премахнат свободните елементи и препятствия и да се осигурят оптимални хидравлични качества на облицованата тръба. Стърчащи препятствия, като неправилно монтирани кранове или навлезли корени, трябва да бъдат отстранени наравно с повърхността на тръбата.

Чрез използването на технология за импрегниране и монтажни процеси RS MobiPreg, които надвишават изискванията на стандарт ASTM F2994, облицовката се насища изцяло с одобрената епоксидна смола, докато е във вакуум. След това импрегнираната облицовка преминава през компютърно контролирани калибриращи валяци и се подготвя за монтаж в приемната тръба.

Монтажът се изпълнява чрез метода на обръщане съгласно ASTM F1216. Втвърдяването се извършва с помощта на контролирана пара, обикновено след въздушно обръщане или гореща вода, обикновено след монтаж с хидростатичен воден стълб.

Съединения

След приключване на втвърдяването и охлаждането, сервизните съединения и участъците на ревизионните отвори или шахтите се възстановяват, като се използват стандартни режещи инструменти и оборудване.

Галерия

parallax background

При нас ще намерите професионална HammerHead Trenchless техника за продажба и под наем