Eлектрическа промишленост

Пробивните машини са доказалият се избор за инсталиране на кабели поради своята ефективност и минималното разрушаване на повърхностните структури и ландшафта.

Разпределението на електрическата енергия е последният етап от доставката на електрическа енергия; пренася електроенергията от преносната система към индивидуалните потребители. Пробивните машини на HammerHead Mole® се използват широко за бързо инсталиране на кабели по пътища, сгради или за цели квартали чрез специален процес. Безизкопното хоризонтално пробиване изисква само малки пускови шахти за пневматичните чукове с форма на ракета, което прави процеса подходящ за райони със съществуваща инфраструктура.

parallax background

При нас ще намерите професионална HammerHead Trenchless техника за продажба и под наем