RS CityMain™

Тръба с втвърдяване на място (ТВНМ - CIPP)

RS CityMain™ е екологично, високоефективно, ТВНМ(CIPP) решение с композит на епоксидна основа за рехабилитация на напорни канализации и други напорни тръби с диаметър от 6 до 48 инча. Това безизкопно решение без стирен обновява структурно тръби с влошено състояние, спира течове и премахва корозия за част от цената на традиционните методи с изкоп и подмяна. Системата RS CityMain от HammerHead® Trenchless отговаря на най-високите стандарти за контрол на качеството и ще възстанови дебита и целостта на влошените напорни тръби.

Основни характеристики

Характеристики

RS CityMain използва екологично чиста епоксидна смола, която не съдържа стирен, опасни замърсители на въздуха и емисии на летливи органични съединения. Това е изцяло структурна облицовка клас IV за напорни тръби, която се използва за подновяване на тръби под налягане с диаметър от 6 до 48 инча (150 до 1220 мм).

Приложение

RS CityMain може да се монтира в приемна тръба от всякакъв материал и е проектирана да издържи при внезапна повреда на приемната тръба. Системата уплътнява течащи съединения и точкова корозия и предотвратява по-нататъшна корозия и отлагания. RS City Main се справя лесно с извити съединения до 10% и наклонени участъци до 45°, като се монтира на дължини средно от 300 до 500 фута.


Монтаж

Приемната тръба се почиства, за да се премахнат свободните препятствия и да се осигури достатъчна вътрешна повърхност на тръбата, за да се достигнат оптимални хидравлични качества на облицованата тръба. За почистването се използват водна струя и устройства за механично почистване в зависимост от състоянието на тръбата. Чрез използването на технология за импрегниране и монтажни процеси RS MobiPreg, които надвишават изискванията на стандарт ASTM F2994, облицовката се насища изцяло с одобрената епоксидна смола, докато е във вакуум. След това импрегнираната облицовка преминава през компютърно контролирани калибриращи валяци и се подготвя за монтаж в приемната тръба. Монтажът се изпълнява чрез обръщане или чрез метода на изтегляне съгласно ASTM F1216 или ASTM F2019. Втвърдяването се извършва с помощта на контролирана пара, обикновено след монтаж с барабан под налягане или гореща вода, обикновено след монтаж с хидростатичен воден стълб.

Съединения

Техниките за съединяване и свързване могат да бъдат модифицирани така, че да отговарят на изискванията за поддръжка на системите със стандартни фитинги. Съединенията за целите на поддръжката се изпълняват чрез открит изкоп или с роботизирани средства.

Галерия

parallax background

При нас ще намерите професионална HammerHead Trenchless техника за продажба и под наем