RS BlueLine®

Тръба с втвърдяване на място (ТВНМ - CIPP)

Най-плътната ТВНМ(CIPP) система за питейни и преносни тръбопроводи, RS BlueLine е сертифицирана да отговаря на NSF/ANSI 61, одобрена е от BNQ за приложения за питейна вода и надвишава най-строгите стандарти за материали и изпитване, включително ASTM и AWWA. RS BlueLine е индивидуално проектирана за цялостно възстановяване на структурната цялост, намаляване на загубите на вода и подобряване на експлоатационните условия на напорни тръби с влошено състояние при по-ниска цена и значително по-малко смущения, отколкото при изкопи и подмяна.

Основни характеристики

Характеристики

RS BlueLine пасва плътно в приемната тръба и, след като се втвърди, осигурява цялостно структурно обновяване клас IV, което отговаря на стандарти NSF/ANSI 61. Тъй като това е структурен ремонт, той може да издържи при внезапна повреда на приемната тръба и може дори да служи като заместител на приемната тръба.

Приложение

RS BlueLine може да се монтира в приемна тръба от всякакъв материал. Системата уплътнява течащи съединения и точкова корозия и предотвратява по-нататъшна корозия и отлагания. Обикновено се монтира на дължини от 300 до 500 фута и лесно се придвижва в наклонени участъци до 45° и извити съединения до 10%.


Монтаж

Приемната тръба се почиства, за да се премахнат свободните препятствия и да се осигури достатъчна вътрешна повърхност на тръбата, за да се достигнат оптимални хидравлични качества на облицованата тръба. За почистването се използват водна струя и устройства за механично почистване в зависимост от състоянието на тръбата. Втвърдяването се извършва с помощта на контролирана пара, обикновено след монтаж с барабан под налягане или гореща вода, обикновено след монтаж с хидростатичен воден стълб.

Съединения

Техниките за съединяване и свързване могат да бъдат модифицирани така, че да отговарят на изискванията за поддръжка на водните системи със стандартни фитинги. Съединенията за целите на поддръжката се изпълняват чрез открит изкоп или с роботизирани средства.

Галерия

parallax background

При нас ще намерите професионална HammerHead Trenchless техника за продажба и под наем