Помощни средства при хоризонтално насочено сондиране

Все повече изпълнители на хоризонтално насочено сондиране се насочват към пневматичните машини за набиване HammerHead®, когато се налага изваждане на сондажно оборудване или за преодоляване на хидравлично засядане в процеса на обратно изтегляне. Нашите машини за набиване са подходящи като помощни средства при обратно изтегляне, изваждане на сондажно оборудване и отстраняване на тръби, както и за монтаж на обсадни тръби. Нещо повече, Hammerhead е на повикване 24/7, за да може Вашият проект с насочено сондиране да се върне на правилния път.

Основни характеристики

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ОБРАТНО ИЗТЕГЛЯНЕ ПРИ ХОРИЗОНТАЛНО НАСОЧЕНО СОНДИРАНЕ

Набивните машини могат да са полезни за преодоляване на условия на хидравлично засядане в процеса на обратно изтегляне при хоризонтално насочено сондиране. В случай на засядане на тръба по време на обратното изтегляне, към тръбата се прикрепва машина за набиване и ударното действие помага за освобождаване на тръбата. Това ударно действие може също да бъде полезно по време на процеса на обратно изтегляне за поддържане на движението на тръбата и за предотвратяване на високи напрежения.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТРЪБИ

Заседналите тръби може да се извадят, за да се извърши друг сондаж. При неуспешно обратно изтегляне, към тръбата се прикрепва машина за набиване. Ударната сила на машината за набиване заедно със статичната сила на машината за изтегляне се използва за изваждане на заседнали тръби.


ÎНАБИВАНЕ НА ОБСАДНИ ТРЪБИ

Обсадните тръби се използват при хоризонтални сондажи в тежки почвени условия. Водещата тръба се набива под желания ъгъл през зоната с трудни почвени условия. Това гарантира участък с намалено триене за подвеждане на оборудване през скалисти почви и за обратно изтегляне.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОНДАЖНО ОБОРУДВАНЕ

Машините за набиване може да се използват за спасяване на заклещено скъпо сондажно оборудване. Набиващата машина се прикрепва към сондажното оборудване с изработен адаптор и ударната сила, заедно със статичната сила на изтегляне се използва за изваждане на сондажното оборудване.

parallax background

При нас ще намерите професионална HammerHead Trenchless техника за продажба и под наем