Тръба с втвърдяване на място (ТВНМ - CIPP) за магистрален тръбопровод

Вашите нужди за ремонт на тръбопроводи са уникални. Нашите качествени инженерни ТВНМ-CIPP системи са цялостни.

Изпълнители, консултанти, общини и други специалисти, занимаващи се с подземно строителство, изискват най-добрите технология, оборудване и материали, с които да изпълнят работата. Репутацията им зависи от това. С почти 20-годишен опит в предлагането на най-доброто в световен мащаб прецизно оборудване за тръби с втвърдяване на място (ТВНМ), качествени материали и доказани процедури, системите RS Technik® на HammerHead® Trenchless осигуряват всичко необходимо на екипите за ефикасен ремонт на подземни тръби и предоставят най-добрите системи за безизкопна рехабилитация на пазара днес.

Единствено очакващото патент оборудване и процедури за мобилно импрегниране на HammerHead позволяват на изпълнители и организации, изпълняващи работите самостоятелно, да подготвят и импрегнират смоли в ТВНМ облицовки директно на работната площадка и да поддържат съответствие на осигуряване на качеството / контрол на качеството с ASTM F2994. Проектирана с цялото необходимо оборудване, надеждно изградено към нея, мобилната система включва автоматизирани помпи, системи за дозиране и смесване, вакуумно импрегниране, вградени калибриращи валяци и системи за контрол на температурата. Тези проверени във времето компютъризирани контролни механизми за осигуряване на качеството, комбинирани със смоли без стирен и облицовки от световна класа, позволяват ефективни и много успешни монтажи за рехабилитация или структурно обновяване на тръбопроводи за вода и отпадъчна вода, включително напорни тръбопроводи (тръбопроводи за питейна вода и напорни канализации), гравитачни тръби.

Доказаните и обхващащи всякакъв вид оборудване системи и материали, които отговарят на най-строгите стандарти за изпитване и сертифициране на материали, включително сертифициране на RS BlueLine® по ASTM, AWWA и NSF/ANSI 61 за подновяване на тръби за питейна вода, осигуряват на нашите клиенти спокойствие за многократно, успешно използване на ТВНМ и дълготрайни резултати, като същевременно свеждат до минимум екологичното, социално и икономическо въздействие.

parallax background

При нас ще намерите професионална HammerHead Trenchless техника за продажба и под наем